Phòng Hội Thảo

Đặc điểm

1. DỊCH VỤ THUÊ ÂM THANH HỘI HỌP, TEAM-BUILDING & SỰ KIỆN:

 Hạng mục dịch vụ Ngày Lễ, T6 – CN  Từ T2 – T5  Ghi chú
 

Phòng hội thảo hội
trường lớn
(từ 10 – 100 khách)

 

3.500.000Đ/
ngày/8 giờ

 

2.500.000Đ/
ngày/8 giờ

 Bao gồm: bàn ghế phủ váy,
hoa tươi, đèn thắp sáng,
quạt công nghiệp và nhân
viên phục vụ
 

 

Phòng hội thảo hội
trường lớn
(từ 100 – 300 khách)

 

 

4.000.000VNĐ/ngày

 

 

3.00.000Đ/ ngày/8 giờ

Bao gồm: bàn ghế phủ váy,hoa tươi, đèn thắp sáng,quạt công nghiệp và nhân
viên phục vụ
 

 

Phòng hội thảo nhà N2
(từ 10 – 50 khách)

 

 

3.000.000VNĐ/ngày

 

 

2.500.000VNĐ/8 giờ

Bao gồm: bàn ghế phủ váy,
hoa tươi, đèn thắp sáng,
điều hòa và nhân viên phục
vụ
Phòng hội thảo nhà gỗ Đà Giang 1 & 2 (từ 10 – 30 khách)  1.500.000VNĐ/ngày  1.000.000VNĐ/ngày Bao gồm: bàn ghế phủ váy,
hoa tươi, đèn thắp sáng,
điều hòa và nhân viên phục
vụ
Thuê bộ màn chiếu &m;áy chiếu hội họp  1.200.000Đ/
ngày/8 giờ
 1.200.000Đ/
ngày/8 giờ
 Màn chiếu 300 inchs
 Nước lavie  10.000 VNĐ/chai  10.000 VNĐ/chai  Loại 500 ml
 Ăn giữa giờ  50.000 VNĐ/ xuất  50.000 VNĐ/ xuất  Bao gồm: trà lipton, cà phê hòa tan, hoa quả, bánh ngọt

 

2. DỊCH VỤ THUÊ ÂM THANH HỘI HỌP, TEAM-BUILDING & SỰ KIỆN:

 Hạng mục dịch vụ  Giá cả  Ghi chú
 Âm thanh hội họp
(từ 10 – 50 khách)
 1.500.000VNĐ/
ngày/8 giờ
 Bao gồm: 2 loa, 2 mic, 1 bàn mixer,
1 đầu đĩa, 1 cục công suất, bộ rắc
Phát sinh: 500,000đ/giờ
 Âm thanh hội họp
(từ 50 – 200 khách)
 3.500.000VNĐ/
ngày/8 giờ
 Bao gồm: 4 loa, 2-4 mic, 1 bàn
mixer, 1 đầu đĩa, 1 cục công suất,
bộ rắc Phát sinh: 500,000đ/giờ
 Âm thanh karaoke trong phòng,
team-building, sự kiện
(từ 10 – 50 khách)
 1.500.000VNĐ/
lượt/3 giờ
 Bao gồm: 2 loa, 2 mic, 1 bàn mixer,
1 đầu đĩa karaoke, 1 đầu Vietky
karaoke, 1 cục công suất, bộ rắc
Phát sinh: 500,000đ/giờ
 Âm thanh karaoke ngoài trời,
team-building, sự kiện
(từ 50 – 100 khách)
 2.500.000VNĐ/
lượt/3 giờ
 Bao gồm: 2 loa, 2 mic, 1 bàn mixer,
1 đầu Vietky karaoke, 1 cục công
suất, bộ rắc
Phát sinh: 500,000đ/giờ
 Âm thanh karaoke ngoài trời,
team-building, sự kiện
(từ 100 – 200 khách)
 3.500.000VNĐ/
lượt/3 giờ
 Bao gồm: 4 loa, 4 mic, 1 bàn mixer,
1 đầu Vietky karaoke, 1 cục công
suất, bộ rắc
Phát sinh: 700,000đ/giờ
 Đèn chiếu sân khấu  1.500.000VNĐ/
bộ/lượt/3 giờ
 Bao gồm: 2 cây đèn mỗi cây có 4
bóng led màu.
 Đèn parled sân khấu  300.000VNĐ/
đèn/lượt/3 giờ
 Bao gồm: 1 đèn par led
Khách đặt tính theo thực tế
 Âm thanh và ánh sáng tổ chức
sự kiện lớn tại sân khấu
(từ 100 – 300 khách)
 10.000.000VNĐ
/lượt/3 giờ
 Bao gồm: 8 loa JBL 715, 2 loa Sub
Pro kép, 4-6 mic, 1 bàn mixer, 1
đầu Vietky karaoke, 3 cục công
xuất, 16 đèn par led 3w*54, 6 đèn
beam 200, 2đèn halozeen 1000w,
máy tạo khói 1500w, bộ rắc
Phát sinh: 2.000.000đ/giờ

(GIÁ DỊCH VỤ BÁO TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT)